คอร์ดกีต้าร์ : Emaj7b5

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Emaj7b5

คอร์ด Emaj7b5 ใน
Emaj7b5
The string 6 (E) is left open.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Emaj7b5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Emaj7b5 ในรูปแบบอื่น

จับคอร์ด Emaj7b5 กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Emaj7b5การจับคอร์ดกีต้าร์ Emaj7b5วิธีการจับคอร์ด Emaj7b5ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Emaj7b5คอร์ด Emaj7b5 ทาบ

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม