คอร์ดกีต้าร์ : Esus4-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Esus4-Power

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Esus4-Power
Esus4-Power
Esus4(p) or A5/E Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต E, A, (E) และ (A). โดยสองสายล่างจะเล่นโน๊ตหนึ่งสายหรือสองสายก็ได้ E (ในสายที่ 4) และ A (ในสายที่ 3) จะได้เสียงที่แตกต่าง กีต้าร์สายที่ 6(E) และ 5(A) จะเปิดสาย Esus4(p) มีระยะห่างสองโน๊ต (root และ perfect สายที่ 4). อาจมีให้เห็นในรูปแบบ A5/E (สลับเล่นเสียงเบสของคอร์ดหลัง) or E4.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Esus4-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Esus4-Power ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด Esus4-Power ง่าย ๆคอร์ด Esus4-Power กีต้าร์การจับคอร์ด Esus4-Power กีต้าร์การจับคอร์ด Esus4-Powerฝึกคอร์ด ทาบ Esus4-Powerคอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Esus4-Power

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม