คอร์ด Esus4 จับยังไง ฝึกคอร์ดทาบ

รูปแบบการจับคอร์ด Esus4

รูปภาพคอร์ด Esus4

Chord Info

Details
The strings 6(E), 2(B) and 1(E) are left open. & This chord is played start on fret 2 Major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or mino
Structure
R-4-5,
Note
E,B,E,A,B,E
Important
Frequently used
Chord Name
Esus4 (Esus4sus4)

การจับคอร์ด Esus4 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Esus4 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Esus4 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Esus4 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Esus4 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Esus4

คอร์ดอูคูเลเล่ Esus4คอร์ดอูคูเลเล่ Esus4คอร์ดอูคูเลเล่ Esus4คอร์ดอูคูเลเล่ Esus4
คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Esus4, จับคอร์ด Esus4 กีต้าร์, จับคอร์ด Esus4, ฝึกจับคอร์ด Esus4, คอร์ด Esus4 อูคูเลเล่