คอร์ดกีต้าร์ : F#5-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#5-Power

คอร์ด F#5-Power ทาบ
F#5-Power
F#5 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต F#, C# และ F#. โดยจะเล่นสายที่ 6, สายที่ 5 และ สายที่ 4 (โน๊ตที่สาย 4 จะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้) คอร์ด F#5-Power มีระยะห่างสองโน๊ตเท่านั้นคือ ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ F#(no 3rd), F#(no3). คอร์ดเริ่มเล่นเฟล็ตทึ่สอง
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F#5-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F#5-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#5-Power กีต้าร์วิธีจับคอร์ด F#5-Power กีต้าร์คอร์ด F#5-Power นอกจับคอร์ด F#5-Powerการจับคอร์ด F#5-Powerเรียนจับคอร์ด F#5-Power

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม