คอร์ดกีต้าร์ : F#6-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#6-Power

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า F#6-Power
F#6-Power
F#6 (2.fret) Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต F# และ Eb. คอร์ด F#6-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด F#5 แต่แทน 5 ด้วย 6, F#6(p) ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ F#M6(p), Ebm3/F#.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F#6-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F#6-Power ในรูปแบบอื่น

เรียนจับคอร์ด F#6-Powerเทคนิคจับคอร์ด F#6-Powerวิธีจับคอร์ด F#6-Power ฝึกคอร์ด ทาบ F#6-Powerฝึกคอร์ดกีต้าร์ F#6-Powerจับคอร์ด F#6-Power กีต้าร์

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม