คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#9#5

คอร์ด F#9#5 นอก
F#9#5
This chord is played start on fret 2 Is 7#5 with added 9th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F#9#5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F#9#5 ในรูปแบบอื่น

วิธีการจับคอร์ด F#9#5คอร์ด F#9#5 นอกฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ F#9#5คอร์ด F#9#5 กีต้าร์วิธีการจับคอร์ด F#9#5การจับคอร์ด F#9#5 กีต้าร์
Scale structure: R-3-#5-m7-9
Interval structure: R = Gb
Gb + major interval = Bb (scale degree = 3rd)
Bb + major interval = D (scale degree = sharp/augmented 5th)
D + minor interval = E (scale degree = minor 7th)
E + major interval = Ab (scale degree = 9th)
Note: F# A# D E G#
Alternative names: F#9(#5), F#+9, F#aug9, F#7#5(add9)
Level: Advanced
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์