คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#aug

การจับคอร์ด F#aug
F#aug
You must leave out the 6th and 5th strings. This chord is played start on fret 2 Basic augmented triad.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F#aug โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F#aug ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ดกีต้าร์ F#augเว็บคอร์ดกีต้าร์ F#augวิธีการจับคอร์ด F#augคอร์ด F#aug จับยังไงคอร์ด F#aug ในการจับคอร์ด F#aug กีต้าร์
Scale structure: R-3-m6
Interval structure: R = F#
F# + major interval = A# (scale degree = 3rd)
A# + major interval = D (scale degree = sharp/augmented 5th)
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: F#, A#, Cx, F#
Step: 1-3-#51(F#/Gb), 3(A#/Bb), #5(Cx/D)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์