คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#m(maj7)

วิธีจับคอร์ด F#m(maj7)
F#m(maj7)
This chord is played start on fret 2 Minor chord with a major 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F#m(maj7) โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F#m(maj7) ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด F#m(maj7) ง่าย ๆฝึดคอร์ด F#m(maj7) ง่าย ๆคอร์ด F#m(maj7) ทั้งหมดฝึกจับคอร์ด ทาบฝึกคอร์ด ทาบ F#m(maj7)วิธีจับคอร์ด F#m(maj7) กีต้าร์
Scale structure: R-m3-5-7
Interval structure: R = Gb
Gb + minor interval = A (scale degree = minor 3rd)
A + major interval = Db (scale degree = 5th)
Db + major interval = F (scale degree = 7th)
Note: F# A C# F
Alternative names: F#m(M7), F#min(Maj7), F#m(+7), F#-(M7), F#m(addM7), F#m(add7), F#min(addM7), F#min(+7), F#min(add7)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์