คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#m11

จับคอร์ด F#m11 ง่าย ๆ
F#m11
This chord is played start on fret 2 Minor seventh with added 11th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F#m11 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F#m11 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#m11 กีต้าร์ตารางคอร์ดกีต้าร์ F#m11วิธีจับคอร์ด F#m11 กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด F#m11ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ F#m11คอร์ด F#m11 ทั้งหมด
Scale structure: R-m3-5-m7-11
Interval structure:
Note: F# A C# E B
Alternative names: F#minor11, F#min11, F#m7/11, F#m7(add11), F#-7(add11), F#-7/11, F#min7/11, F#min7(add11), F#m7/4, F#m7(add4), F#-7(add4), F#-7/4, F#min7/4, F#min7(add4)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์