คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#maj13

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง F#maj13
F#maj13
This chord is played start on fret 1 Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th 6th chords are not 7th chords with added 6th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F#maj13 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F#maj13 ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด F#maj13 ง่าย ๆจับคอร์ด F#maj13 กีต้าร์คอร์ด F#maj13 ในวิธีจับคอร์ด F#maj13 วิธีจับคอร์ด F#maj13 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด F#maj13 ง่าย ๆ
Scale structure: R-3-5-7-13
Interval structure:
Note: F# A# C# F D#
Alternative names: F#M13, F#Maj7(add13), F#M7(add13), F#major7(add13), F#M7/13, F#Maj7/13, F#M6, F#Maj7(add6), F#M7(add6), F#major7(add6), F#M7/6, F#Maj7/6
Level: Advanced
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์