คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#maj7

ฝึกจับคอร์ด F#maj7
F#maj7
You must leave out the 6th and 5th strings. This chord is played start on fret 1 Major chord with a major 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F#maj7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F#maj7 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ F#maj7วิธีจับคอร์ด F#maj7 วิธีจับคอร์ด F#maj7 ง่าย ๆคอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า F#maj7จับคอร์ด F#maj7 ง่าย ๆคอร์ด F#maj7 จับยังไง
Scale structure: R-3-5-7
Interval structure: R = Gb
Gb + major interval = Bb (scale degree = 3rd)
Bb + minor interval = Db (scale degree = 5th)
Db + major interval = F (scale degree = 7th)
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: F#, A#, C#, E#
Step: 1-3-5-71(F#/Gb), 3(A#/Bb), 5(C#/Db), 7(E#/F)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์