คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#maj9

คอร์ดกีต้าร์โปร่ง F#maj9
F#maj9
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F#maj9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F#maj9 ในรูปแบบอื่น

ฝึดคอร์ด F#maj9 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด F#maj9 กีต้าร์การจับคอร์ด F#maj9 กีต้าร์การจับคอร์ด F#maj9 กีต้าร์วิธีจับคอร์ด F#maj9 ง่าย ๆฝึกจับคอร์ด F#maj9
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: F#, A#, E#, G#, C#, E#
Step: 1-3-5-7-91(F#/Gb), 3(A#/Bb), 5(C#/Db), 7(E#/F), 9(G#/Ab)
Alternative names: F#maj9, F#M9, F#maj7(9)

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์