คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F

วิธีการจับคอร์ด F
F
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
This chord is played start on fret 1 Basic major triad
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด F กีต้าร์จับคอร์ด F กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด Fฝึดคอร์ด F ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด F วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ F
Scale structure: R-3-5
Interval structure: R = F
F + major interval = A (scale degree = 3rd)
A + minor interval = C (scale degree = 5th)
Scale F: F Gm Am Bb C Dm Edim
Note: F, C, F, A, C, F
Step: 1-3-51(F), 3(A), 5(C)
Alternative names: FM, Fmaj, Fa-major, F-dur
Level: Intermediate
Importance: Very important

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์