คอร์ดกีต้าร์ : Fadd9

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Fadd9

ฝึกจับคอร์ด ทาบ
Fadd9
Chord Fadd9 You must leave out the 6th and 5th strings. The Fadd9 (F major added 9th) guitar chord is sometimes referred to as Fadd2, depending on the position of the added note and often incorrectly noted as F2. Steps
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Fadd9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Fadd9 ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด Fadd9 กีต้าร์การจับคอร์ด Fadd9 กีต้าร์ตารางคอร์ดกีต้าร์ Fadd9วิธีจับคอร์ด Fadd9 กีต้าร์วิธีจับคอร์ด Fadd9 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด Fadd9 กีต้าร์