คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Fm(maj7)

การจับคอร์ดกีต้าร์ Fm(maj7)
Fm(maj7)
This chord is played start on fret 1 Minor chord with a major 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Fm(maj7) โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Fm(maj7) ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Fm(maj7) ในตารางคอร์ดกีต้าร์ Fm(maj7)คอร์ด Fm(maj7) ทาบ วิธีจับคอร์ด Fm(maj7) วิธีจับคอร์ด Fm(maj7) กีต้าร์วิธีจับคอร์ด Fm(maj7) ง่าย ๆ
Scale structure: R-m3-5-7
Interval structure: R = F
F + minor interval = Ab (scale degree = minor 3rd)
Ab + major interval = C (scale degree = 5th)
C + major interval = E (scale degree = 7th)
Note: F Ab C E
Alternative names: Fm(M7), Fmin(Maj7), Fm(+7), F-(M7), Fm(addM7), Fm(add7), Fmin(addM7), Fmin(+7), Fmin(add7)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์