คอร์ดกีต้าร์ : Fm3-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Fm3-Power

การจับคอร์ด Fm3-Power กีต้าร์
Fm3-Power
Fm3 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต F และ Ab. คอร์ด Fm3-Power คือ ไม'เนอะ เธิท ซึ่งประกอบด้วยระยะห่างของ สองโน๊ตคือ โน๊ตในรูทของ (F) และ ไม'เนอะ เธิท (Ab). แต่ไม่ค่อยใช้บ่อยนัก
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Fm3-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Fm3-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Fm3-Powerฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Fm3-Powerคอร์ด Fm3-Power ทาบ เทคนิคจับคอร์ด Fm3-Powerเทคนิคจับคอร์ด Fm3-Powerวิธีจับคอร์ด Fm3-Power ง่าย ๆ