คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Fm7b5

วิธีจับคอร์ด Fm7b5 ง่าย ๆ
Fm7b5
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Fm7b5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Fm7b5 ในรูปแบบอื่น

ฝึดคอร์ด Fm7b5 ง่าย ๆคอร์ด Fm7b5 นอกการจับคอร์ดกีต้าร์ Fm7b5เรียนจับคอร์ด Fm7b5ตารางคอร์ดกีต้าร์ Fm7b5เทคนิคจับคอร์ด Fm7b5
Scale F: F Gm Am Bb C Dm Edim
Note: F, Cb, Eb, Ab, Eb, F
Step: 1-b3-b5-b71(F), b3(G#/Ab), b5(B/Cb), b7(D#/Eb)
Alternative names: Fm7-5, F-#2013266168, -Fm7b5, F-7b5, Fmin7-5-and-Fmin7b5-See-also, Fdim-and-Fdim7

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์