คอร์ดกีต้าร์ : Fmin-addM7

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Fmin-addM7

ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Fmin-addM7
Fmin-addM7
This chord is played start on fret 1
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Fmin-addM7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Fmin-addM7 ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ด Fmin-addM7 กีต้าร์คอร์ด Fmin-addM7 นอกคอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Fmin-addM7วิธีการจับคอร์ด Fmin-addM7คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Fmin-addM7วิธีจับคอร์ด Fmin-addM7 กีต้าร์