คอร์ดกีต้าร์ : Fsus4

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Fsus4

วิธีจับคอร์ด Fsus4
Fsus4
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
The note C on the fifth string is not required, but can be played on the 3rd fret if needed.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Fsus4 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Fsus4 ในรูปแบบอื่น

ฝึดคอร์ด Fsus4 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด Fsus4 จับคอร์ด Fsus4ฝึกจับคอร์ด Fsus4ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Fsus4ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Fsus4

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม