คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด G

ฝึกคอร์ดกีต้าร์ G
G
The strings 4(D), 3(G) and 2(B) are left open. This chord is played start on fret 2 Basic major triad
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด G โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด G ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด Gฝึกคอร์ดกีต้าร์ Gฝึดคอร์ด G ง่าย ๆเทคนิคจับคอร์ด Gฝึกจับคอร์ด Gเว็บคอร์ดกีต้าร์ G
Scale structure: R-3-5
Interval structure: R = G
G + major interval = B (scale degree = 3rd)
B + minor interval = D (scale degree = 5th)
Scale G: G Am Bm C D Em F#dim
Note: G, B, D, G, B, G
Step: 1-3-51(G), 3(B), 5(D)
Alternative names: GM, Gmaj, Sol-major, G-dur
Level: Rookie
Importance: Very important

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์