คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gb13

ตารางคอร์ดกีต้าร์ Gb13
Gb13
You should not play the 5th string. This chord is played start on fret 2 Dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th 6th chords are not 7th chords with added 6th.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gb13 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gb13 ในรูปแบบอื่น

ฝึกคอร์ด ทาบ Gb13เทคนิคจับคอร์ด Gb13วิธีการจับคอร์ด Gb13ฝึกจับคอร์ด ทาบฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Gb13ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Gb13
Scale structure: R-3-5-m7-13
Interval structure:
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: Gb, , Fb, Bb, Eb, Ab
Step: 1-3-(5)-b7-9-131(F#/Gb), 3(A#/Bb), 5(C#/Db), b7(E/Fb), 9(G#/Ab), 13(D#/Eb)
Level: Advanced
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์