คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gb7-9

คอร์ด Gb7-9 ทั้งหมด
Gb7-9
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gb7-9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gb7-9 ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด Gb7-9 ฝึกจับคอร์ด ทาบฝึกคอร์ดกีต้าร์ Gb7-9วิธีจับคอร์ด Gb7-9 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด Gb7-9 คอร์ด Gb7-9 ทั้งหมด
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: Gb, Db, Fb, Bb, Db, Abb
Step: 1-3-5-b7-b91(F#/Gb), 3(A#/Bb), 5(C#/Db), b7(E/Fb), b9(G/Abb)
Alternative names: Gb7b9, Gbdom7b9, Gbdom7-9

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์