คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gb7

การจับคอร์ดกีต้าร์ Gb7
Gb7
You must leave out the 6th and 5th strings. This chord is played start on fret 2 Major chord with a minor 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gb7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gb7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gb7 กีต้าร์วิธีจับคอร์ด Gb7 ง่าย ๆจับคอร์ด Gb7เทคนิคจับคอร์ด Gb7เว็บคอร์ดกีต้าร์ Gb7ฝึกจับคอร์ด ทาบ
Scale structure: R-3-5-m7
Interval structure: R = Gb
Gb + major interval = Bb (scale degree = 3rd)
Bb + minor interval = Db (scale degree = 5th)
Db + minor interval = E (scale degree = minor 7th)
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: Gb, Bb, Db, Fb
Step: 1-3-5-b71(F#/Gb), 3(A#/Bb), 5(C#/Db), b7(E/Fb)
Level: Rookie
Importance: Frequently used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์