คอร์ดกีต้าร์ : Gbadd9-no3

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gbadd9-no3

จับคอร์ด Gbadd9-no3
Gbadd9-no3
Chord Gbadd9(no3) You must leave out the 6th and 5th strings. Gbadd9(no3) - (Gb major added 9th with no 3rd) guitar chord is similar to Gbsus2. Depending on the position of the added note, the name Gbsus2 is preferred. See also:Gb2
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gbadd9-no3 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gbadd9-no3 ในรูปแบบอื่น

เรียนจับคอร์ด Gbadd9-no3ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Gbadd9-no3จับคอร์ด Gbadd9-no3จับคอร์ด Gbadd9-no3 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด Gbadd9-no3 ง่าย ๆการจับคอร์ด Gbadd9-no3

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม