คอร์ดกีต้าร์ : Gbadd9

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gbadd9

คอร์ด Gbadd9 นอก
Gbadd9
Chord Gbadd9 You must leave out the 6th and 5th strings. The Gbadd9 (Gb major added 9th) guitar chord is sometimes referred to as Gbadd2, depending on the position of the added note and often incorrectly noted as Gb2. Steps
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gbadd9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gbadd9 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด Gbadd9ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Gbadd9วิธีจับคอร์ด Gbadd9 กีต้าร์วิธีจับคอร์ด Gbadd9 ง่าย ๆจับคอร์ด Gbadd9 ง่าย ๆฝึกคอร์ด ทาบ Gbadd9