คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gbmaj9

ตารางคอร์ดกีต้าร์ Gbmaj9
Gbmaj9
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gbmaj9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gbmaj9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gbmaj9 ในคอร์ด Gbmaj9 จับยังไงวิธีจับคอร์ด Gbmaj9 ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Gbmaj9คอร์ด Gbmaj9 จับยังไงวิธีจับคอร์ด Gbmaj9 กีต้าร์
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: Gb, Bb, F, Ab, Db, F
Step: 1-3-5-7-91(F#/Gb), 3(A#/Bb), 5(C#/Db), 7(F), 9(G#/Ab)
Alternative names: Gbmaj9, GbM9, Gbmaj7(9)

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์