คอร์ดกีต้าร์ : Gm9

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gm9

จับคอร์ด Gm9 กีต้าร์
Gm9
You must leave out the 2nd and 1st strings. G minor 9th guitar chord's
Alternative names: Gmin9, Gm9, G-9. Steps
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gm9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gm9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gm9 กีต้าร์ฝึกคอร์ด ทาบ Gm9คอร์ดกีต้าร์โปร่ง Gm9เว็บคอร์ดกีต้าร์ Gm9ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Gm9คอร์ด Gm9 ใน

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม