คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gminor6

ฝึกจับคอร์ด Gminor6
Gminor6
This chord is played start on fret 2 Normal minor chord with added 6th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gminor6 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gminor6 ในรูปแบบอื่น

เรียนจับคอร์ด Gminor6จับคอร์ด Gminor6 ง่าย ๆการจับคอร์ดกีต้าร์ Gminor6คอร์ด Gminor6 ทั้งหมดเรียนจับคอร์ด Gminor6จับคอร์ด Gminor6 ง่าย ๆ
Scale structure: R-m3-5-6
Interval structure: R = G
G + minor interval = Bb (scale degree = minor 3rd)
Bb + major interval = D (scale degree = 5th)
R = G minor interval = E (scale degree = 6th)
Note: G Bb D E
Alternative names: Gminor6, Gmin6, G-6
Level: Advanced
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์