คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gminor9

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Gminor9
Gminor9
This chord is played start on fret 3 Minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gminor9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gminor9 ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ดกีต้าร์ Gminor9ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Gminor9ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Gminor9เทคนิคจับคอร์ด Gminor9ตารางคอร์ดกีต้าร์ Gminor9วิธีจับคอร์ด Gminor9 ง่าย ๆ
Scale structure: R-m3-5-m7-9
Interval structure: R = G
G + minor interval = Bb (scale degree = minor 3rd)
Bb + major interval = D (scale degree = 5th)
D + minor interval = F (scale degree = minor 7th)
F + major interval = A (scale degree = 9th)
Note: G Bb D F A
Alternative names: Gminor9, Gmin9, Gm7/9, Gm7(add9), G-7/9, G-7(add9), Gmin7/9, Gmin7(add9)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์