คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ A#7sus4

คอร์ด A#7sus4 ในฝึกจับคอร์ด A#7sus4ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่ฝึกจับคอร์ด ทาบคอร์ด A#7sus4 ทาบ

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ A#7sus4 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

E6 Bbsus4 Gsus2/G# A#sus4/Db A#aug/G A#/C# Bdim/Ab Bbm/C G#sus4/D

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์