คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ A#sus2

ฝึกจับคอร์ด A#sus2ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ A#sus2คอร์ด A#sus2 จับยังไงฝึกคอร์ดอูคูเลเล่ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ A#sus2

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ A#sus2 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Dbsus2/E Fm Eb/C# Dbm/G F#aug/G Eb/C Faug/D# Bb/Gb Emaj7

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์