คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Ab7sus4

จับคอร์ด Ab7sus4 ง่าย ๆคอร์ด Ab7sus4 อูคูเลเล่จับคอร์ด Ab7sus4 ง่าย ๆเทคนิคจับคอร์ด Ab7sus4คอร์ด Ab7sus4 ทั้งหมด

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Ab7sus4 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Daug/Db E/Bb A#aug/D# Dsus2/C# Ebsus2/C Csus4/Db D#aug/Gb Gdim/D Dbdim/Ab

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์