คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Abmaj7

คอร์ด Abmaj7 ในเว็บคอร์ดอูคูเลเล่คอร์ด Abmaj7 นอกเว็บคอร์ดอูคูเลเล่วิธีจับคอร์ด Abmaj7 อูคูเลเล่

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Abmaj7 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Am/F# Dbsus4/D# Caug/C# A#13 G#aug/B Bbsus4/C# G#m/A# Dbsus2/C Dbdim/C

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์