คอร์ดอูคูเลเล่ : Am6 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Am6

คอร์ด Am6 นอกคอร์ด Am6 ทั้งหมดเทคนิคจับคอร์ด Am6ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่เทคนิคจับคอร์ด Am6

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Am6 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ