คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Asus2

การจับคอร์ด Asus2 อูคูเลเล่เรียนจับคอร์ด Asus2ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่จับคอร์ด Asus2 อูคูเลเล่คอร์ด Asus2 อูคูเลเล่

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Asus2 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

D#sus2/F# Bbaug/Db B/C# C#sus4 C#m/D# D#sus2/D F#m/A# D/B A11

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์