คอร์ดอูคูเลเล่ : Bb13 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bb13

ฝึกจับคอร์ด Bb13การจับคอร์ด Bb13คอร์ด Bb13 จับยังไงฝึกคอร์ด Bb13 ทาบคอร์ด Bb13 นอก
Different Ukulele Chords Style

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bb13 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ