คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bbm7

ฝึกคอร์ด Bbm7 ทาบวิธีการจับคอร์ด Bbm7ฝึกจับคอร์ด Bbm7คอร์ด Bbm7 ทั้งหมดคอร์ด Bbm7 ใน

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bbm7 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Gsus2/A# Em/D Gsus4/A Absus2/C# A#/Db F#m/Ab A#sus2/E D#dim/D F#dim/Ab

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์