คอร์ดอูคูเลเล่ : Bbm9 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bbm9

วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bbm9คอร์ด Bbm9 ทั้งหมดเทคนิคจับคอร์ด Bbm9ฝึกคอร์ด Bbm9 ทาบเทคนิคจับคอร์ด Bbm9
Different Ukulele Chords Style

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bbm9 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ