คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bsus2

การจับคอร์ดอูคูเลเล่จับคอร์ด Bsus2 อูคูเลเล่จับคอร์ด Bsus2คอร์ด Bsus2 จับยังไงจับคอร์ด Bsus2

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bsus2 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Gsus2/Eb D#sus4/F# Abm/C Gb/D# C#aug/C G#sus4/E A#aug/G# Ebsus4/E F#dim/D

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์