คอร์ดอูคูเลเล่ : C#13 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ C#13

คอร์ด C#13 ในฝึกคอร์ด C#13 ทาบเรียนจับคอร์ด C#13จับคอร์ด C#13คอร์ด C#13 ทั้งหมด
Different Ukulele Chords Style

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ C#13 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ