คอร์ดอูคูเลเล่ : C#add9 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ C#add9

เทคนิคจับคอร์ด C#add9วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ C#add9วิธีจับคอร์ด C#add9 อูคูเลเล่คอร์ด C#add9 ในคอร์ด C#add9 จับยังไง

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ C#add9 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ