คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ C#aug

วิธีการจับคอร์ด C#augฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆเว็บคอร์ดอูคูเลเล่ฝึกคอร์ด C#aug ทาบวิธีจับคอร์ด C#aug ง่าย ๆ

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ C#aug ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Abm/C# C#dim/G# Bm/E Fsus4/A Csus4/Db C/C# F#sus2/A# Ebm6 Ddim/F#

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์