คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ C#maj7

คอร์ด C#maj7 อูคูเลเล่การจับคอร์ด C#maj7 อูคูเลเล่วิธีจับคอร์ด C#maj7 ง่าย ๆคอร์ด C#maj7 นอกคอร์ด C#maj7 อูคูเลเล่

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ C#maj7 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Asus2/F# Dbsus4/D D#sus4 Gm/E Caug/D Bbsus2/G# Cm/A G#aug/F G#m/Bb

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์