คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Cm7

วิธีจับคอร์ด Cm7 ง่าย ๆจับคอร์ด Cm7 ง่าย ๆฝึกคอร์ดอูคูเลเล่จับคอร์ด Cm7 ง่าย ๆจับคอร์ด Cm7 ง่าย ๆ

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Cm7 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Gsus2/E Absus2/Db Aaug/B E/Gb Fsus2 Gm6 Aaug/G C#sus2/A# Abdim/A#

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์