คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Cm9

ฝึกคอร์ด Cm9 ทาบเทคนิคจับคอร์ด Cm9คอร์ด Cm9 นอกฝึกคอร์ด Cm9 ทาบเทคนิคจับคอร์ด Cm9

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Cm9 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Gb A#m/Eb Csus4/Ab Csus4/G# G#sus4/C Csus2/Bb D#m/C Bb/C# Eb/F

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์