คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Csus2

ฝึกคอร์ด Csus2 ทาบการจับคอร์ด Csus2 อูคูเลเล่ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่เทคนิคจับคอร์ด Csus2ฝึกจับคอร์ด Csus2

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Csus2 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Adim/Bb Csus4/F# Dbm/D# C#dim/Eb Gsus2/Ab Ebsus4 A#sus2/G# C#aug/C Gsus4/F

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์