คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ D#11

คอร์ด D#11 นอกจับคอร์ด D#11 อูคูเลเล่การจับคอร์ด D#11 อูคูเลเล่วิธีการจับคอร์ด D#11คอร์ด D#11 ทาบ

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ D#11 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

C#aug/Eb Asus2/F G#/B A#sus2/Db E9 Gdim/B C#sus4/A# Em7 C#m7

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์