คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ D#7sus4

คอร์ด D#7sus4 นอกวิธีจับคอร์ด D#7sus4 เรียนจับคอร์ด D#7sus4เรียนจับคอร์ด D#7sus4วิธีจับคอร์ด D#7sus4 ง่าย ๆ

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ D#7sus4 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่น ๆ

Gm7 Fsus2/Db G#/F# Esus2/Ab G#sus2/B Ebdim/Bb D#m/C# D#sus2/A Gm/Db

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์