คอร์ดอูคูเลเล่ : D11 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ D11

คอร์ด D11 ทั้งหมดวิธีจับคอร์ด D11 ฝึกจับคอร์ด ทาบวิธีจับคอร์ด D11 ง่าย ๆการจับคอร์ด D11
Different Ukulele Chords Style

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ D11 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ