คอร์ดอูคูเลเล่ : Db11 จับยังไง

รูปแบบการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Db11

ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่ฝึกจับคอร์ด Db11คอร์ด Db11 ทั้งหมดคอร์ด Db11 ทาบ คอร์ด Db11 ใน

จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของแต่ละคอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของคอร์ดได้ โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Db11 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดเพลงที่แนะนำ